Tốc Chiến sẽ khai mở ở một loạt khu vực mới kể từ 8/12 tới đây.