Một lỗi lớn trong Genshin Impact bất ngờ bị rò rỉ ra ngoài.