Ngoài băng Mũ Rơm, một số thành viên trong băng của Luffy cũng từng có thời gian tham gia các nhóm hải tặc khác trong One Piece.