EA sẽ xử lý nghiêm những game thủ phân biệt chủng tộc.