Thôi bỏ qua phần giới thiệu nha, chúng ta đi trải nghiệm qua 1 tí xem game này có gì HOT đã nào: