3 ngày đương nhiên là không thể nào đủ để đánh giá hết về 1 tựa game chiều sâu như Tứ Hoàng Mobile.